250.000


Chế phẩm Hùng Nguyễn Nano Bạc Sát Khuẩn – Trị Nấm Cho Lan

Chế phẩm đặc biệt tích hợp các phân tử nano bạc với tính năng sát khuẩn cho lan – trị nấm cho lan hiệu quả. Phòng trị hiệu quả các loại vi khuẩn, các loại nấm bệnh đối với hoa lan như bệnh chết nhanh, bệnh thối nhũn, bệnh thối nâu, các loại nấm trên giá thể…


250.000

0909.131412
0978.654.954